เพลง พระ ราช

Feby 8, 2020
เพลง พระ ราช

เพลง พระ ราช

 · เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น: Love at Sundown เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒ ทรงพระ ...

 · เพลงก้านกล้วย (ก้านกล้วย) ช้าง 11 เชือก ถวายสักการะพระบรมศพฯ - Duration: 4:35. CARABAO DOTNET ...

เพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

เพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี เผยแพร่: 24 ต.ค. 2559 18:24 โดย: ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

Time index. 01.15 เพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจนิรันดร์ โดย โดม จารุวัฒน์ และปาล์ม วง Mean. 04.10 เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน โดย ปาน ธนพร . 07.37 เพลงพระราชนิพนธ์ Echo โดย ศิร ...

เพลงพระราชนิพนธ์ เรา-เหล่าราบ ๒๑ หรือ We-Infantry Regiment 21 เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๕ ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพลง ...

๔๐ ปีได้ผ่านไปหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" เป็นเพลงแรกในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งสิ้น ...

เพลง พระ ราช